AIW Consult
Resultatorienteret CRM Udvikling
Synsvinklen

Find udgangspunktet, målet og vejen imellem.

Erfaringsmæssigt er en forudsætning for at et CRM projekt bliver vellykket er at projektet er forankret i strategien.

AIW udvikler CRM strategi, hvor udgangspunktet er, at identificere de muligheder der kræves i organisationen for at få et optimalt resultet. Vi identificerer de muligheder såvel på kompetenceniveau som teknologisk, der kræves for at realisere CRM strategien og understøtte brugerne i deres dagligdag.

Med udgangspunkt i en analyse af virksomheden dens medarbejdere, produkter og dens marked, skaber vi en forståelse for den reelle værditilførsel til kunderne. En forståelse vi bruger til at identificere de relevante segmenter, deres potentiale og tilhørende segmenteringskriterier.

Virksomheden kan derfor optimere sine markedsorienterede processer - i særdeleshed sin kommunikation til markedet. Det giver højere brugervenlighed, responsrater og frigører tid i salgsprocessen. Produktiviteten hæves hos brugerne. Og i salgsarbejdet hæves lukkeraten og den gennemsnitlige ordrestørrelse. Det er resultatorienteret CRM Udvikling!

All Rights Reserved...