AIW Consult
Resultatorienteret CRM Udvikling
Revitalisering

CRM en dynamisk proces.

Få nyt liv i den eksisterende SuperOffice løsning. Siden I implementerede SuperOffice har jeres virksomhed udviklet sig. Der er kommet nye kunder, produkter og medarbejdere. Tilsvarende skal jeres SuperOffice CRM løsning udvikle sig.

Som SuperOffice Silver Partnere kan vi bl.a. tilbyde et Revitaliseringsforløb bestående af:

  1. En ledelsesmæssig Workshop. Her "genopdager" vi, hvorfor vi har en CRM løsning. Vi gennemgår de nyeste muligheder i SuperOffice CRM, samt finder nye værdipotentialer.
  2. En redesign fase. Her redesigner vi - i samarbejde med brugerne - SuperOffice løsningen så vi sikrer at værdipotentialerne identificeret af ledelsen bliver realiseret. Samtidig bliver løsningen forankret hos brugerne.
  3. Uddannelse. Her "genuddanner" vi brugerne. Brugere har erfaringsmæssigt gennem tiden tilegnet sig "dårlige vaner" ved brugen af CRM løsningen. Disse vaner bliver nedarvet når der kommer nye brugere i virksomheden. Ved at genuddanne brugerne sikrer vi os at brugen af SuperOffice stemmer overens med de ledelsesmæssige forventninger. All Rights Reserved...