AIW Consult
Resultatorienteret CRM Udvikling
Projektledelse

Kom sikkert i mål

Hos AIW tager vi udgangspunkt i en proces, der skal sikre kunden kontrol over løsningen for at give kunden færest muligt problemer i forbindelse med implementeringen.

Som kundens rådgiver sikrer vi at den teknologiske CRM løsning bliver udviklet med udgangspunkt i at tilføre kunden værdi.

Computerworld 16. december 2004:

”… Udbyttet af danske virksomheders systemer til kundestyring, CRM, er småt i europæisk sammenligning, da virksomhederne i Danmark ikke bruger CRM som et strategisk redskab… IBM-undersøgelsen viser, at de danske virksomheder er mindre tilfredse med deres CRM-systemer. Kun 15 procent af danske virksomheder, som allerede anvender CRM, anser deres CRM-projekter for vellykkede sammenlignet med 32 procent i det øvrige Europa. De danske virksomheder prioriterer også CRM anderledes. Hvor europæiske virksomheder i gennemsnit prioriterer kendskab til kunden og kundeservice højest er omkostningsbesparelser det væsentligste for de danske virksomheder, påpeger undersøgelsen…”

Erfaringsmæssigt skyldes manglende succes bl.a.:

  • Manglende forankring i Ledelsen - Hvad er vort kundesyn og hvad kræver det af organisationen?
  • Manglende forberedelse – hvilken værdi skal CRM tilføre virksomheden, dens medarbejdere og kunder.
  • Brugerne bruger ikke løsningen. Projektet er startet for komplekst og brugerne er ikke inddraget i forberedelsen.
  • Manglende styring af projektet efter implementering. Et CRM projekt er en dynamisk proces, da organisationen og dens marked er dynamiske.

Med vores erfaring hjælper vi vores kunder til at deres CRM løsninger bliver en succes.

All Rights Reserved...