AIW Consult
Resultatorienteret CRM Udvikling
Dataanalyse

Den eksisterende guldmine.

De fleste virksomheder har i dag en kundedatabase med en masse værdifuld viden der ikke er synliggjort.

Vi tilbyder at lave en analyse af den eksisterende kundedatabase. Udbyttet vil være en profilerering af kunderne som bl.a. giver.

  1. Potentialekodning - Arbejd målrettet mod potentielle virksomheder.
  2. Mulighed for at identificere tvillinger - hvilke virksomheder har en profil som ligner eksisterende kunder.
  3. Mulighed for at identificere Mersalgsmuligheder - hvilke kunder har et uudnyttet potentiale.
  4. Mulighed for at identificere X-salgsmuligheder - Hvilke produkter mangler kunderne at købe.
  5. Mulighed for at sikre gensalg - hvad er den optimale købsfrekvens.
  6. Identifikation af loyale kunder - hvem er de loyale kunder. Mulighed for at mindske CHURN.

Herudover vil udbyttet være en ren database, hvor dubletter er identificeret og adresserne er vasket. Det giver mindre returpost og mere målrettet kommunikation. Det sparer derfor bl.a. porto og giver en højere responsrate.

All Rights Reserved...