AIW Consult
Resultatorienteret CRM Udvikling
Markedstryk

Work harder.

Salgsresultater afhæniger af indsatsen målt i aktivitetsniveauet. Mange virksomheder måler aktivitetsniveauet på sælgerne som f.eks. antal møder. Det er selvfølgelig vigtigt at måle aktivitetsniveauet i salgsafdelingen.

Vi fastlægger derfor målsætningen for aktivitetsniveauet i salgsafdelingen, udfra hvor mange aktiviteter der skal være rettet mod potentielle kunder.

Vi falstlægger hvor ofte skal virksomheden kontaktes. Hvis antallet af potentielle kunder kendes, og antallet af aktiviteter der skal være rettet til de enkelte virksomheder kendes, er det nemt at opstille succeskriterierne for de enkelte sælgere.

  1. Kortlægning af salgsprocessen.
  2. Hvor ofte skal potentielle kunder kontaktes af salg og/eller marketing.
  3. Købsfrekvens - hvornår bør kunden købe igen og derfor hvornår skal han kontaktes af salgsafdelingen.
  4. Opstilling af tilhørende KPI'er.
  5. Tilpasse den teknologiske løsning så den understøtter og gør markedstrykket målbart.

All Rights Reserved...